Online marketingbureau

Sinds de jaren ’90 is Score de marketingmotor achter bedrijven met online groeiambities. Door te innoveren, investeren en langdurige klantrelaties zijn we voor velen uitgegroeid tot strategisch partner. En ja, we zijn anders dan de doorsnee marketeer en dat willen we zo houden. We zeggen wat de doen en doen wat we zeggen. 

Homepage advertenties

De droom van elke SEO-er en online marketeer is het kunnen beschikken over homepage advertentieruimte. Een sterke, niet ‘spammy’  website waar je in een paar zinnen op de homepage beschrijft wat je product of dienst is met DoFollow deeplink. 

Bij Score is het mogelijk om advertentieruimte te huren voor de periode van één jaar en steeds te verlengen op homepages in diverse topics. Je levert twee regels tekst aan met de alt- / ankertekst en URL waarna deze plaatsen op de gewenste domeinen.

Meer informatie over Homepage Advertenties voor kwalitatieve linkbuilding.

English

Since the 1990s, Score has been the marketing engine behind companies with online growth ambitions. Through innovation, investment and long-term client relationships we have become a strategic partner for many. And yes, we are different from the average marketer and we want to keep it that way. We say what we do and do what we say. 

Homepage ads

The dream of every SEO and online marketer is to be able to have homepage advertising space. A strong, not ‘spammy’ website where you describe in a few sentences on the homepage what your product or service is with DoFollow deeplink.

At Score it is possible to rent advertising space for the period of one year and to renew it on homepages in various topics. You supply two lines of text with the alt / anchor text and URL then place them on the desired domains.

More about Homepage Ads.

Belgium promotion

Manneken-Pis is powered by Score