Nederlands

Sinds 1999 is Score de backlink provider voor de professionele SEO-bedrijven, linkbuilders, online-marketing bedrijven en inhouse marketeers. Door te innoveren, investeren en langdurige klantrelaties zijn we uitgegroeid tot strategisch partner.

Backlink strategieën

Wij testen backlink strategieën voordat we deze vrijgeven om backlinks op te plaatsen voor derden. Op deze manier creëren we krachtige en evenwichtige backlink pakketten. Deze bestaan hoofdzakelijk uit Europese domeinen die we plaatsen bij degelijke hostingpartijen met unieke ip-adressen.

TLD's

We beschikken over zeer veel internationale domeinen met linkkracht. Op verzoek van een aantal Nederlandse klanten breiden we het aantal .NL-domeinen uit vanaf deze maand.

Homepage advertenties als Tier 1

De droom van elke professional is om DoFollow links te kunnen plaatsen op de homepage van sterke domeinen met een lage spamscore backlinks. Een hoge DA, PA, TF en CT in de topic Business op een uniek C-block ip-adress. Bij Score beschikken we over sterke domeinen waar we op de homepage ruimte aanbieden om jouw URL en ankertekst te laten plaatsen. Wij zetten er een stukje unieke content rond. We noemen dit homepage advertenties en kun je zien als linkbuilding uitbesteden voor professionals. Deze vorm van kwalitatieve linkbuilding bieden we aan per domein of als linkpakket.

Huren versus kopen

Wanneer je backlinks koopt in de vorm van een permalink ben je er niet zeker van dat het domein waar je link op staat kracht blijft behouden. Betaal je een jaarlijkse vergoeding, dan heeft je backlink provider er belang bij om een domein te onderhouden en  te versterken waardoor jij kracht behoudt.

Backlink provider gezocht

Voldoet je bedrijf niet aan de criteria om klant te worden van Score en je wilt ook sterke powerlinks die wijzen naar jouw moneypages? Wij kunnen je doorverwijzen naar een backlink provider die onze domeinen gebruikt.

English

Since 1999, Score has been the backlink provider for professional SEO companies, link builders, online marketing agencies and inhouse marketeers. Through innovation, and long-term customer relationships, we have become a strategic partner.

Backlink strategies

We test backlink strategies before releasing them to place backlinks on for third parties. This way we create powerful and balanced backlink packages. These consist mainly of European domains that we place with decent hosting parties with unique ip addresses.

Homepage ads as Tier 1

Every professional’s dream is to be able to place DoFollow links on the homepage of strong domains with low spam score backlinks. A high DA, PA, TF and CT in the topic Business on a unique C-block ip address.

At Score, we have strong domains where we offer space on the homepage to have your URL and anchor text placed. We put a piece of unique content around it. We call this homepage ad space and can be thought of as manual link building services for professionals.

We offer this form of quality link building service per domain or as a link package.

Rent versus buy

When you buy backlinks in the form of a permalink, you are not sure that the domain your link is on will maintain strength. If you pay an annual fee, then your backlink provider has an interest in maintaining and strengthening a domain so you retain strength.

Backlink provider wanted

Does your business not meet the criteria to become a Score customer and you also want strong powerlinks pointing to your moneypages? We can refer you to a backlink provider that uses our domains.

HOMEPAGE CHARACTERISTICS

 • Content posted by our staff
 • Unique content
 • Copyscape check
 • Unique C-block ip adressess
 • DA > 25
 • PA > 30 (*)
 • TF > 34 (pure topics)
 • CT < 30
 • TF / CT > 0,7
 • Spamscore < 1%
 • No gaming, adult or drugs links allowed
 • Up to 150 third-party links
 • Annual payment
 • Renting period 1 year
 • Price fixed for 2 years

* If lower corrected by lower link price